نوشته‌ها

بررسی ورق روغنی

بررسی ورق روغنی

به شکل گیری ورق فولادی توسط فرایند نورد سرد، ورق روغنی می‌گویند. همراه ما تا پایان مقاله در بررسی ورق روغنی باشید تا به نکات ارزشمندی دست یابید. بررسی ورق روغنی در مقاله های قبل در سایت فلزلند به بررسی ورق آجدار و ورق سیاه پرداختیم و…
بررسی ورق گالوانیزه

بررسی ورق گالوانیزه

از جمله ورق های پرکاربرد در صنایع مختلف باید به ورق گالوانیزه اشاره کرد که در برابر زنگ‌زدگی  آسیب‌پذیر نمی‌باشد. همراه ما تا پایان مقاله در بررسی ورق گالوانیزه باشید تا به نکات ارزشمندی دست بابید. بررسی ورق گالوانیزه در مقاله های قبل در…
بررسی ورق آجدار

بررسی ورق آجدار

به گونه ای از ورق ها که برجستگی هایی به منظور جلوگیری از لغزش اشیا و افراد دارند، ورق آجدار می‌گویند. همراه ما در بررسی ورق آجدار باشید تا به نکات ارزشمندی دست یابید. بررسی ورق آجدار به الگو های لوزی شکل  منظم و یکنواختی که بر روی یک صفحه …