محاسبه وزن نبشی

محاسبه نبشی

توضیح مختصر محاسبه وزن نبشی

رعایت استانداردها در محاسبه وزن نبشی یکی از مهمترین عوامل در درستی وزن محاسبه شده است.

از آنجاکه نبشی هم مانند سایر مقاطع فولادی بسیار پرکاربرد است، اطلاع از وزن آن برای خریداران این محصول بسیار اهمیت دارد؛ زیرا وزن بر قیمت نهایی نبشی اثر می گذارد.محاسبه وزن نبشی  کمک می کند تا هنگام خرید این مقاطع فولادی برای پروژه ها، تصمیم گیری مناسبی داشته باشیم و بدانیم کدام برند، محصول موردنیاز را باکیفیت مناسب ارائه می دهد.

ما در این بخش جدولی طراحی کردیم که به شما در محاسبه وزن نبشی کمک کند.

با وارد کردن مقادیر طول شاخه ،مجموع طول دو بال و ضخامت نبشی می توانید به صورت خودکار وزن نبشی را محاسبه کنید:

محاسبه وزن نبشی